KAPLI AĞAÇ DİKİMİ

1- Dikim çukuru şartlara bağlı olarak önemli ölçüde ağacın saksı hacminden 2 - 3 kat daha büyük olmalıdır.

     Dikim çukurundan üst ve alt kısmından çıkarılan toprak ayrı ayrı yerlere konulmalı

     Ağacı dikmeden önce dikim çukurunun alt kısmının toprağını gevşetiniz.

     Dikim çukurundan çıkan  üst  toprak, dikim çukurunun alt kısmına

     dikim çukurundan çıkan alt toprak ise, dikim çukurunun üst kısmına konulmalıdır. Şayet dikim çukurunun toprağı iyi değil ise, ağaç dikim çukuruna iyi bir toprak temin   

     edilmelidir

    Ağaç saksıdan çıkarıldığında şayet kökler saksı içinde dönmeye başlamışlarsa, dönme hareketi yapmış kökler dönme hareketinin başladığı yerden kesilmelidir.

2-Ağaç dikim çukuruna ağaç konulduktan sonra, ağacın devrilmemesi ve köklerin hava almaması için  dikim çukuru toprağı sıkıca bastırılmalıdır.


3- Saksılı ağacı taşırken ağacın gövdesinin, dallarının ve saksınınn zarar görmesini önlemek için ağacın gövdesi için kendirden yapılmış uygun aparatlar kullanınız.

4- Dikim çukurunda ağacı dik vaziyette düzgün askıda tutmak için askı halatı kullanınız. Askı halatını sadece bitki özsuyunun durgun olduğu dönemlerde  kullanınız

5- Toprak altı montajlama sistemi ile ağaç dikilecek ise  toprağın içine matkap ile çukurlar açınız.

6-Toprağa sıkıca destek kazıkları çakınız.

Destek kazıkları ağaç saksı toprağının alanınnın dışına düzgün şekilde çakılmalıdır.

Destek kazıkları yayaların yollardan geçişini engellemeyecek şekilde çakılmalıdır.

  

DİKKAT: Tül ve koruma kendiri mayıs ayın’da Ağaç rootbolun’dan uzaklaştırılmamalıdır.

7- Ağaç saksı toprağı seviyesi, Ağaç çukuru toprak seviyesi ile aynı seviyedede olmalıdır. Ağacın Rootbolu asla toprak seviyesinden daha derine yerleştirilmemelidir.

8- Kazıkları elastik kayış ile sıkıca sabitleyin, bunları da aynı zamanda kazıklara güvenli bir şekilde bağlayınız.

    Bağlama aparatlarını destek kazıklarına vida veya çiviler ile sabitleyiniz

9- Kayışları sıkılaştırınız, ve gerekirse destek kazıklarını istenen seviyeden kesiniz.

           

 

SULAMA SİSTEMİ


11- Zemin seviyesinde bir toprak sırtı oluşturunuz. Sulama hortumunun çapı rootbolun çapından daha büyük olmalıdır. Yer seviyesinin altında şekildeki gibi sulama ve

drenaj hortumu yerleştiriniz.

12- Dikim çukuru toprağını doldurunuz. Sulama ve drenaj borusunun uç kısımlarının dışarıda kalmasına müsaade ediniz. Toprağın düzgün ve ölçülü olmasını sağlayınız
 

Toprak altı sulama sistemi ile ağaçların kökleri aşağı doğru inen suya doğru hareket eder. Yüzeysel kök gelişimi yerine daha derine giden kök gelişimi söz konusu olur

Bu sulama sistemi ile aynı zamanda önemli ölçüde su kaybı önlenmiş olur.

 

YER ÜSTÜ SABİTLEME (ANKRAJ)


13- Dikim çukurları tam olarak ölçülü bir şekilde delinmiş olmalı ki ankraj şeritleri o yere düzgün bir şekilde bağlansın

14- Ağaç kazıkları toprağa sıkıca çakılmalı, Ağaç ve kazıkları bağlama aparatları ile birbirine sıkıca bağlayınız

15- Kayışı ve şeridi takıp güvenli çiviler ile çakınız

 

SONUÇ