RULO ÇİM SERİLMESİ


HAZIR KÜLTÜR ÇİMİ


a) Kültür çimi tohum yatağının drenajı iyi, su tutma kapasitesi yüksek, organik maddelerce zengin olmalı, yabancı ot tohumları bulunmamalıdır.

b) Alana rulo halinde getirilen kültür çiminde hiçbir şekilde Pembe kar küfü, Fusarıum, Kahverengi yama hastalığı, Pas yaprak lekesi, Pythium köpek dışkısı lekeleri, kimyasal madde ve gübre yanığı görülmemesi gerekir.

c) Alana rulo halinde getirilen kültür çiminde; çim kurtları, tel kurtları, danaburnu, nematod vb zararlılar görülmemelidir.

d) Alana rulo halinde getirilen kültür çiminde bitki besin maddesi eksiklik belirtileri (Demir eksikliği, Azot eksikliği vs ) ve Kuraklık etkisi belirtileri olmamalıdır.

e) Alana rulo halinde getirilen kültür çiminde hiçbir şekilde geniş ve dar yapraklı yabani bitkiler (Karahindiba, Kuzukulağı, Ebe gömeci, Tarla sarmaşığı, Mantar, Trıfolıum repens, Horozibiği, Semizotu, Ölü şeytan otu, Tarla ayrığı, Yosun yabancı çim türleri gibi) bulunmamalıdır.

f) Alana rulo halinde getirilen kültür çiminin yüksekliği toprakla birlikte en az 5 cm olacaktır. Ayrıca toprak (kök) kalınlığı en az 2,5 – 3 cm olacaktır.

g) Kullanılacak kültür çimi karışımında minimum %10-20 Lolium perenne ,%10-20 Poa pratensis %70-80 Festuca arundinacea kullanılacaktır.

h) Kültür çimi ruloları alana paletler halinde getirilecektir.

i) Çim paletleri nakliye esnasında plastik örtü ile örtülecektir.

j) Alana rulo halinde getirilen kültür çiminin vejetasyon tabakası (çim yatağı tabakası) kumlu tınlı yapıda olacaktır.

k) Kültür çimi üretiminde kullanılan tohumlar hastalıklara karşı dayanımı yüksek olan ve sertifikalı türlerden seçilmiş olup; orijinal tohum analiz belgesi (ISTA) ve sağlık sertifika belgeleri beyan edilecektir.

l) Serilecek Kültür çimi, tohum ekiminden itibaren en az bir vejetasyon dönemini (6 ay) tamamlamış olacaktır.

m) ISO 9001:2012 Kalite Yönetim Sistemi ve 14001:2012 Çevre Yönetim Sistemi belgelerine sahip olacaktır.
n) Çim boyu sürekli 3-4 cm de kalmalıdır. Düzenli biçim uygulaması çim kökünü kuvvetlendirerek uzun ömürlü ve sağlıklı bir doku sağlar.
o) Hazır çimin bakımında yaza hazırlık amacıyla Mart-Nisan-Mayıs aylarında, kışa hazırlık amacıyla Eylül-Ekim-Kasım aylarında doğru ve yeterli gübreleme yapılmalıdır.
                                                                                                  

                                                                                                  KÜLTÜR ÇİMİ UYGULAMASI


a- Uygulama alanının mevcut zemin etüdleri ile toprak yapısına göre belirlenecek drenaj sisteminin kurulması gerekir.
b- Uygulama yapılacak alanın büyüklüğüne göre çimin iklimsel değişken su ihtiyacını karşılayacak otomatik sulama sistemi kurulmalıdır.
c- Rulo çim yapılacak alana uygun toprak karışımının serilmesinin ardından toprak tesviyesi; uygulaması bitmiş ruloların zemin kotları göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Toprak serimi sonrasında çökme ve oturmaları önlemek amacıyla alanda silindirleme işlemi yapılmalıdır. Uygulama alanlarında yapısal işlemlerin tamamen bitmiş olması, toprak üzerinde kalan her türlü malzeme ve atığın uzaklaştırılması gerekir. Hazır çim sahaya gelmeden önce tüm detayların tamamlanmış olması ve ürünün bekletilmeden serilmesi gerekir.
d- Hazır çim uygulanacak alanın ölçüsü m² olarak belirlenir. Alanın en uzun kısmından, eğime dik şekilde uygulamaya başlanır.
e- Ruloları sererken aralarında boşluk kalmamasına ve döşenen ruloların üst üste binmemesine dikkat edilmelidir.
f- Çim rulolarının birleşme yerlerinde çimin hava almaması, zayıf doku oluşmaması için çim ruloları duvar örgüsü şeklinde serilmelidir.
g- Özellikle sıcak mevsimlerde, Rulo çimin nemini muhafaza etmesini sağlamak ve toprakla temasını hızlandırmak için Uygulama sırasında çim serimi tamamlanmış alanların tüm uygulamanın bitmesini beklemeden sulanması, Çim serimi bittikten sonra çim alana toprağın 4-5 cm derinliğine işleyecek şekilde yoğun sulama yapılmalıdır.
h- Çimin toprakla tam temasını sağlamak, hava boşluklarını gidermek, çim kökünün toprağa işlemesini hızlandırmak için Yoğun sulama ve ardından silindirleme işlemi yapılır.
ı- Çim döşenecek toprak seviyesi yürüme yolu ve havuz kenarı gibi yüzeylerden 2-3 cm aşağıda tutulmalıdır.

İ) Uygulama yapılan alanda 1 hafta süreyle çok yoğun bir kullanım yapılmamalıdır.

j) Uygulaması yeni biten çim alanlarına 1 hafta boyunca özellikle köpeklerin sokulmaması, hayvan dışkılarının asidik bir özellik taşımasından dolayı çim alana tuvaletlerinin yapılmasına izin verilmemelidir.

k) Yeni serilen rulo çimler yürüme esnasında oluşan baskı ile ruloların kayması ve hava boşlukları oluşmasını engellemek için, çimler üzerlerinde yürünmemesi, mevsime göre ilk 1-2 hafta yoğun şekilde kullanılmamalıdır.
l) Çimlerin sağlıklı ve güçlü kök yapısı oluşturması için uygulamanın ilk haftaları çim alanlar normalden daha fazla sulanmalıdır.


  Rulo Çim

 

Rulo çimin kamyondan indirilmesi

Rulo çimin alana dizilmesi

Rulo çimin alana serilmesi

Rulo çimin merdane ile bastırılması

                                                                                                                                 Rulo çim seriminin bitimi

Rulo çimin sulanması

   TOPRAK
   
1.    İyi bir toprak nasıl olmalıdır?
Kaliteli bir toprak organik maddelerce zengin, su tutma kapasitesi yüksek, yabancı ot tohumlarından arındırılmış ve drenajı iyi olmadır.

2.    Topraktaki tuzluluk oranın yüksek olmasının çime ne zararı vardır ve ne yapılmalıdır?
Topraktaki tuzluluk ana kayadan, sulama, drenaj veya taban suyundan kaynaklanabilir. Aşırı tuzluluk bitkinin topraktaki besin maddelerini alımını zorlaştırır. Tuzlu topraklarda bitkiler suyu bünyelerine çekmekte zorlanırlar. Çözüm iyi bir drenaj ve tuzluluğa dayanıklı çim tohumu çeşitlerinin seçilmesidir.

3.    Toprak hazırlığı aşamasında drenajın önemi nedir?
Toprak hazırlığının amacı su tutma kapasitesi yüksek, organik maddelerce zengin ve drenajı iyi olan bitki yetiştirme ortamı hazırlamaktır. Toprak hazırlığı sırasında drenajın üzerinde durulmasının sebebi sulama suyunun kök bölgesinden göllenmeden tahliye olmasını sağlamaktır. Eğer drenaj sistemi kuramayacaksanız size killi ve kumlu topraklar ile ilgili iki ayrı çözüm önerisi sunabiliriz.

Kumlu topraklar
Alanın yüzeyine 5 cm yüksekliğinde organik madde (hayvan gübresi/kompost/torf) serilir ve toprağın 15-20 cm’lik üst yüzeyi ile bu organik madde karıştırılır. Böylece toprağın su tutma kapasitesi arttırılmış olur.

Killi topraklar
Alanın yüzeyine 5 cm yüksekliğinde, %70 kum %30 organik madde (hayvan gübresi/kompost/torf) oranındaki karışım serilir ve toprağın 15-20 cm’lik üst yüzeyi ile karıştırılır. Böylece toprağın fazla sıkışması önlenir ve geçirgenliği arttırılır.

4.    Toprak analizi nerede yaptırılır?
Toprak analizleri Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından yapılmaktadır.

                                                        SULAMA

5.    Yeni ekilen çim alanın sulamasında nelere dikkat edilmelidir?
Öncelikle yeni ekilen çim alanın yüzeyi 2-3 hafta boyunca nemli kalmalıdır. Sulama işlemi sırasında basınçlı su ile toprakta oyuklar açmamaya ve alanda gölcükler oluşturmamaya özen gösterilmelidir.

6.    Çim alanları sulamak için en uygun saat hangisidir?
En uygun vakit havanın serin ve buharlaşmanın en az olduğu sabahın erken saatleridir.

7.    Çim alan ne sıklıkta sulanmalıdır?
Sulama sıklığı toprak yapısına ve iklim koşullarına göre değişiklikler gösterir. Kumlu topraklar killi topraklardan daha az su tutma kapasitesine sahip olduğu için daha sık sulamaya ihtiyaç duyar. Sıcak havalarda sulama sıklığı arttırılmalıdır. Sulama sıklığı ile keskin kurallar olmasa da ana kural iki sulama arasında alanın tamamen kurumasına izin vermektir.

8.   Çim alanımın ihtiyacı olan suyu aldığından nasıl emin olabilirim?
Bunun iki pratik yöntemi vardır. Birincisi sulama sonrası kuru bir çubuğu çim alanda birkaç faklı yere batırıp suyun 10 cm derinliğe ulaşıp ulaşmadığından emin olabilirsiniz. İkincisi sulama öncesi fıskiyelerden farklı uzaklıklara kaplar yerleştirip sulama sonrası bu kaplardaki su miktarını ölçebilirsiniz. Sulama sonrası kapta olması gereken minimum miktar 1,5 cm, maksimum miktar 2,5 cm dir.

9.    Çok sıcak günlerde sulama yapmak çime zarar verir mi?
Çok sıcak günlerde sulama yapmak çime zarar vermez aksine çimin yüzeyini serinletir ve bitkinin strese girmesini önler.

10.    Daha az sulamanın yöntemi nedir?
Düzenli biçim ve düzenli gübreleme su tüketiminin azalmasına yardımcı olur. Bu iki konuda aşırıya kaçılması su tüketimini arttırır. Çimlerin çok kısa biçilmesi bitkiyi strese sokup su tüketiminin artmasına sebep olurken fazla gübreleme de bitkinin büyümesini teşvik ederek yine su tüketimini arttırır. Sabahın erken saatlerinde yapılan sulama ile buharlaşmanın önüne geçilir, su israfı olmaz ve sulama sıklığı azalır.

11.    Çok sulama çim alana zarar verir mi?
Sık sulama bitkilerin kök gelişimini engeller. Suyu sürekli toprak üstüne yakın bulan bitki kökleri toprağın derinine doğru gelişme ihtiyacı bulmaz. Kısa bitki kökleri derin topraktaki su ve minerallerden faydalanamaz. Sıcağa ve kuraklığa karşı olan toleransları düşük olur.

12.    Su analizi nerede yaptırılır?
Su analizleri Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından yapılmaktadır.

                                                        BİÇİM

13.    Yeni ekilen çim alanın biçimi nasıl yapılır?
Eğer alanınız yeni ekildiyse ilk biçim için çimin boyunun 8 cm kadar uzamasını beklemekte fayda olacaktır. İlk biçim öncesi alanı hafif bir silindir ile sıkıştırmak gerekir. Silindirleme ve biçme işlemlerinin çim alan kuru iken yapılmasına dikkat edilmelidir. Çimin en fazla üçte biri biçilmelidir. Aksi takdirde bitki strese girer.

14.    Neden ilk biçim öncesi silindir geçilmesi gerekiyor?
İlk biçim öncesi silindirleme önemlidir çünkü sulamadan dolayı toprak kabarır ve gevşer. Kuru alanda yapılan silidirleme ile hem toprak hem de bitkinin kökleri sıkıştırılır. Böylece biçim sırasında olabilecek hasarların önüne geçilir.

15.    Çim alanın biçimi nasıl yapılır?

Bitkileri yolmamak için biçimden önce makinanızın bıçaklarının keskin olduğundan emin olmalısınız. Biçim yüksekliği çim yüksekliğinin en fazla üçte biri olmalıdır. Örneğin çiminizin yüksekliği 6 cm’e ulaştıysa çimi en fazla 2 cm kısaltmalısınız. Her biçimde farklı yönde biçmeniz faydalı olacaktır.

16.    Biçim yükseklikleri ne olmalıdır?
İdeal biçim yükseklikleri iklimlere göre değişiklik gösterir. Çim alanlar yaz aylarında daha uzun, kış aylarında daha kısa biçilir. Ayrıca gölge ve sık basılan alanlar da daha uzun biçilir. Yaz ve kış aylarına göre ideal biçim yükseklikleri aşağıdaki gibidir.

Biçim yükseklikleri

 

YAZ

KIŞ

Park ve Bahçeler

5 cm

3 cm

Gölge Alanlar

6 cm

3 cm

Futbol Sahaları

2.5 -2.8 cm

2.5 cm

Tenis Kortları

5 – 6 mm

13 – 25 mm

Golf Sahaları GREEN
TEE
FAIRWAY

 

5 mm
6-13 mm
13 – 20 mm

 

8 mm
13-25 mm
20 mm


17.    Kışa girerken çimleri biçmek gerekir mi?
Uzun bırakılmış çimlerin kar örtüsü altında uzunca kalması çimlerin çürümesine neden olur. Bu yüzden kışa girerken çimleri ideal kış uzunluğunda biçmek gerekir. Kısa biçerseniz baharda da güneşin toprağı daha çabuk ısıtmasını sağlarsınız.

18.    Çim alanımı ne sıklıkta biçmeliyim?
Kardeşlenme artıp doku sıklaşacağı için ne kadar sık biçilirse görüntü o kadar iyi olur.

19.    Çimleri çok kısa biçmenin sakıncaları nelerdir?
Çimleri ideal ölçülerin altında biçmek bitki köklerinin kısa kalmasına sebep olur. Su ve gübre ihtiyacı artar.

20.    Biçimden sonra alanda kalan artıkların ve bu artıkların oluşturdukları keçeleşmenin bir zararı olur mu?
Bu artıkların çok büyük zararı vardır. Birçok hastalık ölü yapraklardaki organik maddeleri besin olarak kullanarak oraya yerleşir.

21.    Hep aynı yönde biçersem çime zarar vermiş olur muyum?
Hep aynı yönde biçim yapmak yol ve iz oluşmasına sebep olur. Bu yüzden her seferinde farklı yönden biçmekte fayda vardır.
 
                                                 GÜBRELEME
   
22.    Neden çimler Azot (N), Fosfor (P) ve Potasyum (K)’a ihtiyaç duyar?
Çim alanların yaprak sağlığı ve koyu yeşil rengi Azot ile sağlanır. Fosfor kök sisteminin gelişimi sırasında gereklidir. Potasyum ise bitkinin besin almasına yardımcı olur ve hastalıklara dayanımını arttırır.

23.    Ne zaman gübreleme yapılmalıdır?
Gübreleme zamanı hava durumuna, çim tipine ve sulama kapasitesine göre değişiklik gösterir. Çimler ilkbaharın başında ve sonbaharın sonunda gübrelenmelidir. Eğer havalar çok sıcak değilse ve yeteri kadar su varsa sezon ortasında da gübreleme faydalıdır.


24.    Yılda ne kadar saf Azot kullanılmalıdır?
100 metrekare çim alana yılda 4 ila 6 kg arasında saf Azot atılmalıdır.

25.    Gübreleme sırasında dikkat edilmesi gereken nelerdir?
Önerilen gübre miktarının dışına çıkmamak dikkat edilmesi gereken ilk husustur. Gübrenin homojen bir şekilde alana yayılması sağlamalıdır. Aksi takdirde çim alanınızda renk farklılıkları oluşacaktır. Bunun için elle uygulama yerine gübre saçıcı aletler ile uygulama yapmak en sağlıklısı olacaktır. Bu aletleri yapı marketlerden veya bahçe araç gereci satan dükkânlardan rahatça temin edebilirsiniz. Son olarak gübrenin bitkiye nüfuz etmesi için gübre uygulamasından sonra sulama yapılmasına dikkat edilmelidir.

26.    Gübre yanığı nasıl meydana gelir?
Gübre yanığı genel olarak fazla miktarda gübre kullanıldığında ve/ya sıcak havalarda uygulama yapıldığında rastlanan bir şeydir. İçerisinde yüksek tuz konsantresi bulunan gübre granülleri çimin üzerinde kaldığında bitkinin suyunu emer ve bitki hücresindeki su kaybından dolayı ölür.

27.    Gübrenin çimi yakmasını engellemek için ne yapılması gerekir?
i.      Gübre paketinin üzerinde önerilen dozajlara uyulması gerekir
ii.     Gübrenin eşit olarak dağılmasına dikkat edilmelidir.
iii.    Uygulama sırasında aynı yere çok miktarda dökülmemesine özen gösterilmelidir.
iv.    Bitki kuru iken uygulama yapılmalıdır.
v.     Uygulamadan hemen sonra sulanmalıdır. Hatta mümkünse yağmurdan önce gübreleme  yapılmalıdır.

28.    Çim alanımda açık yeşil bir renk hakim. Yaprakların rengini koyulaştırabilir miyim?
Bunun için suda çözünürlülüğü yüksek bir gübre kullanmalısınız. Amonyum nitrat ya da üre formundaki Azotları metrekareye 25 gr gelecek şekilde kullanabilirsiniz. Bu gübreleri kullandıktan 5-7 gün sonra bahçenizin daha koyu yeşil rengi aldığını görürsünüz.

29.    Yeteri kadar gübreleme yaptım ama çim alanım hala sarı. Neden?
Çim alanınızdaki sarılık demir eksikliğinden kaynaklanabilir. Önce küçük bir alanda demir sülfat uygulayın. Eğer yeşermeye başlarsa tüm alanda metrekareye 25 gr gelecek şekilde kullanabilirsiniz.

30.    Toprak tipinin gübreleme sıklığı ile ilgisi var mı?
Toprağınız killi bir topraksa gübrenin su ile akıp gitmesi daha çok zaman alır. Kumlu topraklar daha kısa süre gübreyi tutarlar. Bu yüzden kumlu topraklar killi topraklardan daha sık gübrelenir.

31.    Çim alanımı oluştururken özel bir gübre kullanmalı mıyım?
Yeni ekilen çim alanlarda Azot miktarı düşük, Fosfor ve Potasyum oranı yüksek gübreler kullanılmalıdır. İlk gelişme döneminde bitkiler Azota ihtiyaç duymazlar. Kök yapısı güçlü bir çim için Fosfor ve Potasyum kullanmalısınız.

                               YABANCI OTLAR VE HASTALIKLAR
   
32.    Yabancı otlarla mücadele için en iyi zaman nedir?
Tek yıllık otlarla mücadele ediyorsanız en iyi zaman yabancı otun çimlenmeye başladığı zamandır. Çok yıllık bitkiler ile mücadele ediyorsanız aktif büyümelerinin hızlandığı dönem uygun olacaktır. Bazı çok yıllık yabancı otlar diğerlerinden daha dayanıklı olduğu için birden fazla ilaç uygulaması gerekebilir.

33.    Yabancı ot kontrolünde düzenli bakımın etkisi var mıdır?
Düzenli biçim, gübreleme, kök havalandırması, ara ekim ve alanın yaprak veya biçim artığı gibi yığınlardan temizlenmesi çim alanınızın dokusunun sıklaşmasına ve güçlenmesine yardımcı olacaktır. Sık ve iyi gelişmiş çim alanlarda yabancı otlar kendilerine gelişmek için yer bulamayacağından yabancı ot problemi minimumda olacaktır.

34.    Yabancı ot tohumları bahçeme nasıl gelir?
Yabacı ot tohumları toprağınızda mevcut olabilir. Çim alanınızı tesis ederken kullanacağınız kalitesiz tohum ve kapak malzemesi ile gelebilir. Hayvanlar, özellikle kuş ve karıcalar ile taşınabilir. Rüzgarla ve yağmurla gelebilir. Ödünç alınmış bahçe malzemesi veya insan ayağı ile taşınabilir.

35.    Geniş yapraklı otları 2.4 D-Amin ile ilaçlarsam bir daha çıkmasını engellemiş olur muyum?
İlaçlar yalnızca çimlenmiş olan otlara tesir edip çimlenmemiş tohumları öldürmeyeceği için sonradan çıkışlar görülebilir.

36.    Yeni ekili çim alanda ilaçlama yapmak için ne kadar beklemeliyim?
Yeni çimlenen alanlar ilaçlara karşı hassas oldukları için mümkün olduğu kadar uzun zaman geçmesini bekleyin. En az iki biçim yapmadan ilaçlama yapmayın. Ancak daha yeni çimlenirken yabancı ot çoksa ve ilaçlama yapmak zorundaysanız ilacın dozunu yarıya düşürerek 2-4 gün sonra bir uygulama daha yapın. Eğer ilaçlar granül halde ise sulamadan sonra kullanın ki yapraklara yapışsın.

37.    Hastalıkları engelleyebilir miyim? Yoksa olana kadar beklemeli miyim?
Hastalığın olmasını beklemeden yılda bir kaç defa sıcak havalarda geniş spektrumlu ilaç kullanılmasında fayda vardır. 

38.    Çim alandaki her sarı leke hastalık mıdır?
Bazı durumlarda kedi köpek dışkısı, gübre dökülmesi, çim üzerine bırakılan naylon, paspas gibi malzemelerde sararmalara neden olabilir. Bu alanı düzenli sulayarak zaman içerisinde eski haline döndürebilirsiniz.

                                                         GENEL
   
39.    Koyu gölge yerlerde çimin daha iyi yetişmesi için neler yapılmalıdır?
 -Alçak ağaç dalları budanmalıdır.
-Yüzeyde olan ağaç kökleri çimlerin besin almasını engeller. Bu yüzden iyi bir gübreleme programı ve kökleri açıkta bırakmayacak şekilde toprak takviyesi yapılmalıdır.
- Çoğu zaman çimler yine de zayıflamaya ve kaybolmaya devam edecektir. Bunun için ağaç       altı ve koyu gölgelerde yıllık ara ekim yapılmalıdır.
- Gölge alanların daha sık gübreye ihtiyacı olacaktır.
-Gölge alanlar daha uzun biçilmelidir.
-Gölgeye dayanıklı çim kullanılmalıdır.


40.    Don olduğu zaman bahçede yürümek çime zarar verir mi?
Don olduğunda bahçede yürümek çime oldukça çok zarar verir. Don alanda yürüyerek donmuş yaprak hücrelerini öldürürsünüz. Don ortadan kalktığında ayak izleriniz çim üzerinde siyah lekeler oluşturur.

41.    Çimlenme ne zaman başlar?
Her çim cinsinin çimlenmesi birbirinden farklıdır.

Cins

Gün

Sıcaklık (ºC)

Lolium perenne

7-12

15-20

Festuca rubra

9-15

15-20

Festuca arundinacea

9-15

15-20

Poa pratensis

13-21

15-20

Agrostis tenius

12-28

15-20


42.    Çok sıcaktan sararan çimler ölmüş müdür? Sulama ile yeniden yeşerir mi?
Çok sıcak havalarda 3-5 gün susuz kalan çimlerde ciddi bir sararma görülür. Toparlanması uzun sürse de düzenli sulama ile (sabah ve akşamüzeri) alan yeniden yeşertilebilir. Kök yapısı güçlü olan iyi tesis olmuş alanlar susuzluktan çok çabuk ölmez.

                            Çim alanlar sizin ve çocuklarınızın sağlığını korur!


- Çim alanlar sporcu sakatlanmalarını önler.

Çim spor sahaları sporcuların performanslarını en üst düzeyde sergileyebilmeleri için iyi bir zemin ve düştüklerinde oldukça yumuşak bir minder görevi sunmaktadır.

- Çim alanlar yağışlarla gelen suyu boş arazilere oranla 4 ila 6 kat daha verimli bir şekilde toprağa çeker.


- Çim alanlar mekanların değerini yükseltir.
Çim alanlar mimariyi, yapıyı ve çevre düzenlemesini ön plana çıkartır ve alanların olduklarından daha geniş görünmelerini sağlar.

- Çim toprak erozyonunu önler.
Bu sebeple “üstün nitelikli” yer örtücü olarak adlandırılırlar. Çim alanlar toprağın verimli üst kısmını bir bütün olarak tutarak su ve rüzgar erozyonunu önler.

- Çim alanlar kimyasallara karşı süzgeç görevi görür.
Sık kök yapısına ve gelişmiş toprak üstü aksama sahip çim alanlar toprak üstünde süzgeç görevi görerek zararlı maddelerin ve kimyasalların derinlere inmesine engel olarak toprağın ve yer altı sularının kirlenmesini önler.

                                   Neden Çim Tohumu Karışımları

 

Çim cins ve çeşitlerinin yapısal özellikleri, dayanıklılıkları ve tolerans düzeyleri birbirinden farklıdır. Ulusoy Tohumculuk olarak bu farkları avantaja dönüştürüp değişik ihtiyaçlara göre birçok karışım oluşturduk. Karışımlarımızdan bir tanesi mutlaka sizin için tasarlanmıştır. Tek yapmanız gereken hangisine ihtiyacınız olduğuna karar vermek.