RUTBOLLU AĞAÇ DİKİMİ

 TOPRAK ALTINA MONTAJ SİSTEMİ İLE RUTBOLLU AĞAÇ DİKİM BİLGİLERİ


         1- Dikim çukuru şartlara bağlı olarak önemli ölçüde rootbol’dan daha büyük olmalıdır. Ağacı dikmeden önce dikim çukurunun alt kısmının toprağını gevşetiniz.
  

                                                                                                                   2- Dikim çukurunda toprağı sıkıca bastırınız.

 

3- Rootbollu ağacı taşırken ağacın göv desinin, dallarının ve rootbolun zarar görmesini önlemek için ağacın gövdesine kendirden yapılmış uygun aparatlar kullanınız.

 

                                                                                           4- Toprak altı montajlama için toprağın içine matkap ile çukurlar açınız.

 

                                                                               5- Dikim çukurunda ağacı dik vaziyette düzgün askıda tutmak için askı halatı kullanınız.
                                                                               Askı halatını sadece bitki özsuyunun durgun olduğu dönemlerde kullanınız.

 

 

  6-Toprağa sıkıca destek kazıkları çakınız.   DİKKAT: Tül ve koruma kendiri mayıs ayın’da Ağaç rootbolun’dan uzaklaştırılmamalıdır.

                                                                                            7- Ağaç rootbolunun seviyesi toprak seviyesi ile aynı ölçüde olmalıdır.

                                                                                             Ağacın Rootbolu asla toprak seviyesinden daha derine yerleştirilmemelidir.


 

                                                                                          
                                                            8- Kazıkla rı elastik kayış ile sıkıca sabitleyin, bunları da aynı zamanda kazıklara güvenli bir şekilde bağlayınız.

 

                                                                                                               9- Dikim çukurunun 1/3’ünü toprak ile doldurunuz.
 


10- Kayışları sıkılaştırınız.ve gerekirse destek kazıklarını istenen seviyeden kesiniz.
 

SULAMA SİSTEMİ

                                                     11- Zemin seviyesinde bir toprak sırtı oluşturunuz. Sulama hortumunun çapı rootbolun çapından daha büyük olmalıdır.

                                                      Yer sevi yesinin altında Şekildeki gibi sulama ve drenaj hortumu yerleştiriniz.
 

                                                                                                                            12- Dikim çukuru toprağını doldurunuz.
                                         Sulama ve drenaj borusunun uç kısımlarının dışa rıda kal masına müsaade ediniz Toprağın düzgün ve ölçülü olmasını sağlayınız

 

YER ÜSTÜ SABİTLEME (ANKRAJ)

                                                     13- Dikim çukurları tam olarak ölçülü bir şekilde delinmiş olmalı ki ankraj şeritleri o yere düzgün bir şekilde bağlansın
 

 

14- Ağaç kazıkları toprağa sıkıca çakılmalı, Ağaç ve kazıkları bağlama aparatları ile birbirine sıkıca bağlayınız 

 

      

15- Kayışı ve şeriti takıp güvenli çiviler ile çakınız

 

 

Ve 

SONUÇ