TEMİZLİK

 

YEŞİL ALAN VE SERT ZEMİNLERDE TEMİZLİK

Park, koru, rekreasyon alanları, cadde, yol, kavşak ve bağlantı yolları gezi mekanları üzerinde toplanan, oyun ve spor alanlarında biriken yabancı cisimler ile ağaç ve süs bitkilerinden dökülen yaprakların toplanarak çöp toplama araçlarının alabileceği bir yere kadar alandan uzaklaştırılmasıdır.

 

Koru altı funda temizliği

Özellikle ilkbahar mevsiminden başlayarak hızlı büyüme gösteren koru altı otsu ve odunsu bitkilerin yazın kuruyarak yangına sebebiyet vermemesi için ilkbaharda başlamak suretiyle kademe kademe sahadan uzaklaştırılmasıdır.


Bu işlem sırasında;
- Meyilli yerlerde erozyona sebebiyet vermemek amacıyla kökleme yapılmaz.
- Otlar toprak seviyesinden kesilerek sahadan uzaklaştırılır.
- Koru içinde toplanan artıklar kesinlikle yakılmaz.
- Koru altı temizliğinden çıkabilecek yakacak veya yapacak nitelikli emvaller yonga olarak değerlendirilebilir.

• Her türlü yapım ve bakım çalışmalarında saha emniyetinin çalışmaya başlanılmadan önce alınması, tanıtıcı ve uyarıcı ikaz levhalarının bulundurulması,

• Temizlik faaliyetlerini yapacak kişilerin yoğun araç ve yaya trafiğinin olduğu saatlerde çalışma yapmaması,

• Çim ve çayırlardan çıkan atıkların hemen poşetlenerek alandan uzaklaştırılmalarının sağlanması,

Çim alanlarında çim biçimi sonrası kalan çimler varsa yeşil alan üzerinden derhal uzaklaştırılmalıdır.

• Çöp toplama aracı ve Süpürge aracı gibi araçlarla Çalışma yapan her aracın kullanıcısının yaptığı işe ve kullandığı araca uygun ehliyet ve/veya bonservis sahibi olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesi; Yasal kullanım belgesine sahip olmayan kişilerin bu tür araçları kullanmalarına izin verilmemesi,

• Çalışma yapan araçların (çöp toplama aracı, tanker, sökme aracı, sepetli araç, kamyon) çalışma sahalarında can ve mal emniyetinin tesisi bakımından ihtiyaç duyulan miktarda ve uzaklıkta emniyet şeridinin oluşturulması trafik işaret ve bariyerlerle (konik yol şeridini bölen uyarı işaretleri) bölgenin ayrılmasına dikkat edilmesi; görevli olmayan kişilerin bu alana girmesinin engellenmesi;


• Temizlik elemanları nakillerinde can güvenliğine azami derecede riayet edilmesi ve uygun nakil vasıtalarının kullanılması,

• Havuzlarla ilgili olarak yapılacak bakım ve temizlik çalışmalarında bakım ve temizlik ekiplerinin yanında mutlak surette bir elektrikçinin bulunmasının sağlanması; elektrikçi olmadan bakım, temizlik çalışmasına izin verilmemesi,

          

Yeşil alan süpürme Araçları

Sert zemin süpürme Araçları